Slide สินค้าเยอะ สต๊อกแน่น!
ให้ระบบ POS
ช่วยจัดการคลังสินค้าให้คุณ
ระบบที่ช่วยจัดการคลังสินค้า การนำเข้าและส่งออกของสินค้า และรายงานความเคลื่อนไหวให้คุณรู้ได้ทุกเวลา

สำหรับร้านค้าทั่วไป มีหน้าร้าน

ฟีเจอร์ในการจัดการคลังสินค้า ให้ง่าย สะดวก ช่วยในการจัดการอย่างเป็นระบบ

ระบบที่ช่วยในการดูแลคลังสินค้าของคุณ และช่วยจัดการการซื้อขายจากคำสั่งซื้อของลูกค้า มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ POS ที่เป็นตัวช่วยให้การจัดการง่ายยิ่งขึ้น
ค่าบริการ

สำหรับซุ้มขายอาหาร, ร้านอาหาร, ภัตตาคาร และศูนย์อาหาร

ระบบช่วยจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า และการขายสำหรับร้านอาหาร รองรับร้านอาหารที่มีหลายสาขา

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเจ้าของร้านอาหารในการบริหารจัดการกับสต๊อกสินค้า คำสั่งซื้อการออกใบเสร็จ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้การขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค่าบริการ

สำหรับร้านค้าออนไลน์

ฟีเจอร์ในการจัดการร้านค้าออนไลน์ สะดวกต่อผู้ขาย ง่ายต่อผู้ซื้อ

ระบบสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ แสดงข้อมูลสินค้าในร้านให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณ อัพเดทสินค้าได้ทุกเวลารายงาน และช่วยสรุปยอดขายทั้งหมดให้คุณทราบ
ค่าบริการ