Tele Med

Tele Med เป็นระบบงานสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้บริการด้านให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์กับคนไข้ในรูปแบบของ Tele Conference เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับในส่วนของคนไข้

01.
ช่วยให้สามารถปรึกษาแพทย์ในเบื้องต้นได้รวดเร็วผ่านทางออนไลน์
03.
ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง พร้อมใบสั่งยาจากทีมแพทย์
02.
ได้รับความสะดวกจากการไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
04.
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาด COVID-19

ประโยชน์ที่ได้รับในส่วนของโรงพยาบาล

เพิ่มบริการให้คำปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไข้
ช่วยลดข้อจำกัดกรณีที่คนไข้ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้

สามารถออกใบสั่งยาโดยแพทย์ให้แก่คนไข้ได้

สามารถบริหารจัดการการ Assign แพทย์ รวมทั้งการจ่ายยาให้คนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบงานหลังบ้าน

ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาด COVID-19

เพิ่มช่องทางการขายให้กับธุรกิจของคุณ ตอนนี้!