Platform Services แพลตฟอร์มเพื่อทุกไลฟ์สไตล์
มีฟังก์ชันให้บริการอย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ

Platform Services

Condo Management
(ServLive)

ServLive เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Total Vendor Management Solutions (TVMS)

เป็นระบบงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการ Vendor
รายละเอียดเพิ่มเติม

Tele Med

เป็นระบบงานสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้บริการด้านให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์กับคนไข้
รายละเอียดเพิ่มเติม

Franchise Management

เป็นระบบงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้าง Platform Services ของคุณได้ง่ายๆ ทันที