Card2U ตอบโจทย์การสร้าง Digital Card
สำหรับทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดิจิตอลการ์ดรูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกหรือบัตรกระดาษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้า, ธุรกิจบริการ,
โรงพยาบาล, ธุรกิจประกันภัย, มหาวิทยาลัย, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า หรือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

Card2U สำหรับโรงพยาบาล

สิ่งที่โรงพยาบาลจะได้รับ

01.
ลดภาระงานให้กับโรงพยาบาล
ช่วยลดภาระงานของโรงพยาบาลในการออกบัตรใหม่เมื่อคนไข้ทำบัตรสูญหาย และการขอเปลี่ยนแปลงนัดหมายแพทย์
03.
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้
05.
เสริมสร้างภาพลักษณ์ทันสมัย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้ทันสมัย
02.
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำบัตร
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตรประจำตัวคนไข้
04.
เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนไข้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คนไข้จะได้รับจากระบบ Card2U

ประโยชน์ของ Card2U ที่มีต่อผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและไม่ต้องยุ่งยาก ในการดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน

ไม่ต้องพกบัตร

ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ ไม่ต้องพกพาบัตรประจำตัว

ลดปัญหาจากการพกบัตรพลาสติก

แก้ปัญหาการทำบัตรประจำตัวคนไข้สูญหาย ซึ่งทำให้ขาดเอกสารยืนยันตัวตน

แสดงข้อมูลการนัดหมาย

ช่วยอำนวยสะดวกให้คนไข้สามารถดูนัดหมายแพทย์ พร้อมทั้งห้องและอาคารที่นัดหมายได้

แจ้งเตือนข้อมูล และการติดต่อ

ได้รับการแจ้งเตือนนัดหมายแพทย์ สามารถติดต่อสื่อสารกับโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา

เลื่อนการนัดหมายได้ไม่ยุ่งยาก

รองรับการเลื่อนนัดหมายแพทย์ได้แบบ Real time

ฟังก์ชันของ Digital Card สำหรับโรงพยาบาล

อัพเดทข้อมูลได้ทุกเวลา

สามารถอัพเดตข้อมูลต่างๆ ได้แบบ real-time ผ่านทางสมาร์ทโฟน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนไข้

ยืนยันตัวตนด้วย QR Code

QR Code ที่สามารถช่วยยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ (Identify User)

เชื่อมต่อระบบของโรงพยาบาลได้

รองรับการเชื่อมต่อระบบของโรงพยาบาลได้ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ได้

ระบบแสดงนัดหมายแพทย์ และแจ้งเตือน

มีระบบแสดงนัดหมายแพทย์ และเปลี่ยนแปลงการนัดหมายแพทย์ รวมถึงระบบจะแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ให้คนไข้ทราบ

เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดิจิตอลการ์ด
สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด และทันสมัย