Franchise Management

Franchise Management เป็นระบบงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการการสั่งสินค้าของธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ลดความผิดพลาดจากการทำงานแบบ Manual และช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับในส่วนของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ / ธุรกิจเครือข่าย

ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการสั่งสินค้าไปยังสาขาหรือเครือข่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับสาขา หรือเครือข่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจ
ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนการออกบิล
ลดความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากการทำงานแบบ Manual

ประโยชน์ที่ได้รับในส่วนของธุรกิจที่เข้าร่วมแฟรนไชส์ / ธุรกิจเครือข่าย

ได้รับความสะดวกเมื่อต้องสั่งสินค้าจากต้นสังกัด

สามารถติดต่อ สอบถามผ่านช่องทาง Line ได้ตลอดเวลา

ได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นจากขั้นตอนการทำงานที่ลดลง

เพิ่มช่องทางการขายให้กับธุรกิจของคุณ ตอนนี้!