Card2U ตอบโจทย์การสร้าง Digital Card
สำหรับทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดิจิตอลการ์ดรูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกหรือบัตรกระดาษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้า, ธุรกิจบริการ,
โรงพยาบาล, ธุรกิจประกันภัย, มหาวิทยาลัย, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า หรือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

Card2U สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ

สิ่งที่สถาบันการศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะได้รับ
ลดต้นทุน และปัญหาที่เกิดจากการพกบัตร

ช่วยลดภาระงานในการออกบัตรประจำตัวให้ใหม่เมื่อนักเรียน นักศึกษาทำบัตรสูญหาย

สะดวกในการติดต่อ และแจ้งข่าวสาร

ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

เสริมสร้างภาพลักษณ์ทันสมัย

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้ทันสมัย

เพิ่มรายได้

สร้างรายได้ให้แก่สถานศึกษา หรือสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบยืนยันตัวตน

มีความปลอดภัยสูง ป้องกันความเสี่ยงจากการปลอมแปลง บัตรประจำตัวของนักเรียน นักศึกษา

สิ่งที่นักเรียน นักศึกษา จะได้รับจากระบบ Card2U

ประโยชน์ของ Card2U ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและไม่ต้องยุ่งยาก ในการดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน

ไม่ต้องพกบัตร

ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าฯ ไม่ต้องพกพาบัตรประจำตัว

ลดปัญหาจากการพกบัตรพลาสติก

แก้ปัญหาการทำบัตรประจำตัวสูญหาย ซึ่งทำให้ขาดเอกสารยืนยันตัวตน

รับรู้ข่าวสาร กิจกรรมได้ทันที

ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา สามารถดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม ตารางเรียน ข้อมูลการเข้าเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

สะดวกในการติดต่อกับอาจารย์

ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ได้อย่าง Real Time

ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ลดการสัมผัสในการรับบัตร และส่งบัตร จึงลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

ฟังก์ชันของ Digital Card สำหรับมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา

อัพเดทข้อมูลได้ทุกเวลา

สามารถอัพเดตข้อมูลต่างๆ ได้แบบ real-time ผ่านทางสมาร์ทโฟน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา

ยืนยันตัวตนด้วย QR Code

QR Code ที่สามารถช่วยยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ (Identify User)

เชื่อมต่อระบบของสถานศึกษาได้

รองรับการเชื่อมต่อระบบของสถานศึกษาได้

แสดงและแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ

สามารถแสดงกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียน และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ตลอดเวลา

เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดิจิตอลการ์ด
สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด และทันสมัย