Card2U ตอบโจทย์การสร้าง Digital Card
สำหรับทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดิจิตอลการ์ดรูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกหรือบัตรกระดาษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้า, ธุรกิจบริการ,
โรงพยาบาล, ธุรกิจประกันภัย, มหาวิทยาลัย, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า หรือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

Card2U สำหรับธุรกิจประกัน หรือ โบรกเกอร์ประกัน

สิ่งที่บริษัทประกัน และโบรกเกอร์ประกันจะได้รับ
ลดต้นทุนของธุรกิจ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งบัตรประกันและกรมธรรม์ ให้แก่ลูกค้า

ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของคุณ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยฟังก์ชันของดิจิตอลการ์ด

ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

เพิ่มโอกาสในการขายประกันประเภทอื่นๆของบริษัทประกัน หรือโบรกเกอร์ประกัน

สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทประกัน โบรกเกอร์ประกัน และลูกค้า

ลดภาระงานของบริษัทหากลูกค้าทำบัตรหาย

ช่วยลดภาระงานของบริษัทประกัน โบรกเกอร์ประกัน ในการออกบัตรประกันหรือกรมธรรม์ให้ใหม่เมื่อลูกค้าทำบัตรประกันหรือกรมธรรม์หาย

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทประกัน/ โบรกเกอร์ประกันให้ทันสมัย

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากระบบ Card2U

ประโยชน์ของ Card2U ที่มีต่อลูกค้าของบริษัทประกัน และโบรกเกอร์ประกัน

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและไม่ต้องยุ่งยาก ในการดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน

ไม่ต้องพกบัตร

อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าไม่ต้อง พกพาบัตรประกัน และสามารถพกพา กรมธรรม์ติดตัวได้ตลอดเวลาด้วยการเรียกดูผ่านสมาร์ทโฟน

ลดปัญหาจากการพกบัตรพลาสติก

แก้ปัญหาการทำบัตรประกัน หรือกรมธรรม์สูญหาย ซึ่งทำให้ไม่ทราบรายละเอียดความคุ้มครอง

แจ้งเคลมได้อย่างสะดวก

ลูกค้าสามารถทำการแจ้งเคลมประกันผ่านทางดิจิตอลการ์ดได้

สะดวกต่อลูกค้าในการใช้บริการ

ลูกค้าสามารถซื้อประกันอื่นๆของบริษัทประกัน หรือโบรกเกอร์ประกัน และลูกค้าได้รับความสะดวกในการแจ้งต่ออายุประกันผ่านทางดิจิตอลการ์ดได้ตลอดเวลา

รับแจ้งเตือน ข้อมูลต่างๆ ได้ทันที

ได้รับข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่นของบริษัท/โบรกเกอร์ รวดเร็วแบบ Real-time

ฟังก์ชันของ Digital Card สำหรับธุรกิจประกัน หรือโบรกเกอร์ประกัน

อัพเดทข้อมูลได้ทุกเวลา

สามารถอัพเดตข้อมูลต่างๆ ได้แบบ real-time ผ่านทางสมาร์ทโฟน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า

ยืนยันตัวตนด้วย QR Code

QR Code ที่สามารถช่วยยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ (Identify User)

แจ้งเคลมประกันออนไลน์

รองรับการแจ้งเคลมประกันออนไลน์ผ่านทางดิจิตอลการ์ดได้

สะดวกในการติดต่อสื่อสาร

ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทประกัน โบรกเกอร์ประกัน และลูกค้าได้

ขายประกันออนไลน์

รองรับการขายประกันออนไลน์ ผ่านทางดิจิตอลการ์ดได้

ต่ออายุประกัน

รองรับการแจ้งต่ออายุประกันผ่านทางดิจิตอลการ์ดได้

เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดิจิตอลการ์ด
สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด และทันสมัย